Ceník na školní rok 2022/2023

​Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu). V roce 2021 lze uplatnit slevu ve výši 15 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, v roce 2022 16 200 Kč, v roce 2023 17 300 Kč. Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě mladší dvou let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, docházka starších dětí se nesleduje.

Ceník od novely je ovlivněn novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která přináší pro rodiče mladších dětí do 3 let** zastropování výše fakturace v maximální měsíční výši 4 720 Kč.

Z pohledu provozovatelů dětských skupin však novela přináší nižší státní příspěvek pro mladší děti než v předchozích letech a významně nižší státní příspěvek pro starší děti. Příspěvek pro starší děti je rovněž poskytován v režimu de-minimis, který nemá provozovatel DS Meteorka k dispozici. Z uvedených důvodů jsme nuceni k významné změně ceníku, který byl předchozích 5 let plně funkční a efektivní. Mladším dětem tedy docházku od března 2022 zlevňujeme, novým starším dětem jsme naopak nuceni docházku zdražit. Ceny pro starší děti s platnou smlouvu budou ve školním roce 2021/2022 dodrženy ve smluvené výši.

Ceník od novely vyhl. 437/2022 Sb. platný od 01.01.2023 je od 01.05.2023 do 31.09.2023 pro naši dětskou skupinu upraven následovně:

  • V ceně školkovného není zahrnuto stravné a praní prádla.
  • **Dítě je bráno jako mladší 3 let, pokud má 3. narozeniny nejdříve 01.09. daného školního roku. Pro školní rok 2022/2023 tedy děti narozené nejdříve 01.09.2019. Děti narozené do 31.08.2019 jsou dle novely brány jako starší.
  • Jednorázová docházka nad potřeby tarifu: 480 Kč/1-3 roky (max. do výše 4700 Kč/měsíc), 950 Kč/3-6 let.
  • Dětská skupina Meteorka není plátcem DPH.
  • © 2017 Všechna práva vyhrazena
    Dětská skupina Meteorka Brno

  • Web spravuje Spraveno.cz
    Servis PC Brno