Zapsání do registru dětských skupin

Po měsících příprav se nám úspěšně podařilo získat veškerá potřebná povolení a 30.8. byla naše školka zapsána do Evidence dětských skupin MPSV.

Od 1.9.2017 tak nic nebrání zahájení provozu Meteorky 😊

  • © 2017 All rights reserved
    Children group Meteorka Brno

  • Manages the web Spraveno.cz
    Servis PC Brno