Dotace EU

Původní provozovatel Dětské skupiny Meteorka (Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.) využil následující projekt pro podporu vybudování naší školky:

  • Název projektu: Dětská skupina Meteorka II
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0012613
  • Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022
  • Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

  • © 2017 Všechna práva vyhrazena
    Dětská skupina Meteorka Brno

  • Web spravuje Spraveno.cz
    Servis PC Brno