Dotace EU

Projekt Dětská skupina Meteorka je financován z operačního programu Zaměstnanost.

 • Název projektu: Dětská skupina Meteorka
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006794
 • Realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 8. 2019
 • Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
 • Klíčové aktivity projektu: Vybudování dětské skupiny; Provoz zařízení péče o děti; Zajištění kvalifikace pečující osoby; Pronájem.

 • © 2017 Všechna práva vyhrazena
  Dětská skupina Meteorka Brno

 • Web spravuje Spraveno.cz
  Servis PC Brno