Ceník

Provozní doba dětské skupiny je od 7:30 do 14:30, v případě zájmu rodičů děti plynule navazují dětským klubem, který je otevřený do 17:00.

​Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu). V roce 2022 lze uplatnit slevu ve výši 16 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, v roce 2023 17 300 Kč. Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě mladší dvou let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, docházka starších dětí se nesleduje.

Pro školní rok 2023/2024 je ceník stanovený následovně:

 • V ceně školkovného není zahrnuto stravné a praní prádla.
 • **Dítě je bráno jako mladší 3 let, pokud má 3. narozeniny nejdříve 01.09. daného školního roku. Pro školní rok 2023/2024 tedy děti narozené nejdříve 01.09.2020. Děti narozené do 31.08.2020 jsou dle novely brány jako starší.
 • Jednorázová docházka nad potřeby tarifu: 480 Kč/1-3 roky (max. do výše 4700 Kč/měsíc), 950 Kč/3-6 let.
 • Dětská skupina Meteorka není plátcem DPH.
 • Otevírací doba odpoledního dětského klubu o letních prázdninách (tj. v měsíci červenci a srpnu) je od 14:30 h do 16:30 h.

Ceník od novely je ovlivněn novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která přináší pro rodiče mladších dětí do 3 let** zastropování výše fakturace. Z pohledu provozovatelů dětských skupin však novela přináší nižší státní příspěvek pro mladší děti než v předchozích letech a významně nižší státní příspěvek pro starší děti. Příspěvek pro starší děti je rovněž poskytován v režimu de-minimis, který nemá provozovatel DS Meteorka k dispozici. Z uvedených důvodů jsme byli nuceni k významné změně ceníku, který byl předchozích 5 let plně funkční a efektivní.

 • © 2017 Všechna práva vyhrazena
  Dětská skupina Meteorka Brno

 • Web spravuje Spraveno.cz
  Servis PC Brno