Ceník

Ceník pro školní rok 2022/2023 je od 01.05.2023 do 31.08.2023: Ceník 2022/2023

Ceník pro školní rok 2023/2024 je od 01.09.2023 do 31.08.2024: Ceník 2023/2024

​Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu). V roce 2021 lze uplatnit slevu ve výši 15 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, v roce 2022 16 200 Kč, v roce 2023 17 300 Kč. Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě mladší dvou let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, docházka starších dětí se nesleduje.

Ceník od novely je ovlivněn novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která přináší pro rodiče mladších dětí do 3 let zastropování výše fakturace v maximální měsíční výši 4 720 Kč.

Z pohledu provozovatelů dětských skupin však novela přináší nižší státní příspěvek pro mladší děti než v předchozích letech a významně nižší státní příspěvek pro starší děti. Příspěvek pro starší děti je rovněž poskytován v režimu de-minimis, který nemá provozovatel DS Meteorka k dispozici. Z uvedených důvodů jsme byli nuceni k významné změně ceníku, který byl předchozích 5 let plně funkční a efektivní.

  • © 2017 Všechna práva vyhrazena
    Dětská skupina Meteorka Brno

  • Web spravuje Spraveno.cz
    Servis PC Brno