Ceník

Ceník

Docházku dítěte si můžete zvolit zcela dle vašich potřeb a potřeb vašeho dítěte.  Děti mohou chodit do školky jakýkoliv počet dní v týdnu. Naše školka umožňuje půldenní i celodenní docházku.

​Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu). V roce 2021 lze uplatnit slevu ve výši 15 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě mladší dvou let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, docházka starších dětí se nesleduje.

Ceník pro školní rok 2021/2022 zůstává ve stejné výši jako předchozí rok.

Volit můžete různé časové varianty péče, tedy půldenní či celodenní tarify. V případě volné kapacity dětské skupiny je možnost také jednorázové docházky.

 • V případě omluvené docházky je možné vybrat nedočerpané dny navíc v prvním týdnu dalšího měsíce nebo získat slevu 50 % na docházku z daného dne.
 • Neomluvená docházka je brána jako čerpání tarifu.
 • Jednorázová docházka nad potřeby tarifu: 510 Kč/ půldenní, 720 Kč/ celodenní, bez rozdílu věku.
 • V ceně školkovného není zahrnuto stravné.
 • * Orientační přepočet při 20 pracovních dnech = kolik vás stojí 1 den ve školce.
 • © 2017 Všechna práva vyhrazena
  Dětská skupina Meteorka Brno

 • Web spravuje Spraveno.cz
  Servis PC Brno