Aktivity

JAK VĚCI FUNGUJÍ 

Ve školce si na zábavných úkolech představujeme nejrůznější fyzikální zákony, vyzkoušíme si známé pokusy s vodou, teplem, mrznutím, vzduchem, světlem a tmou, zrcadly, magnety, změnou tvarů, rozpouštěním, tuhnutím, výbuchy sopky . Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a intuici.

MATEMATIKA A LOGIKA

Zřizovatelem dětské skupiny je Meteorka Brno z.s. s předsedou z technickým vzděláním, proto i jedním z našich cílů je podporovat u dětí matematické a logické myšlení. Ve školce poznáváme tvary, počítáme, skládáme a stavíme, doplňujeme, dáváme si hádanky a mnoho dalšího.

HÝBÁLEK

Naše školka spolupracuje se Sportovním klubem Meteor Brno. Snažíme se tedy, abychom klubu neudělali ostudu a do denního režimu zapojujeme mnoho sportovních aktivit. Sportovní akce probíhají především na nedalekém hřišti. Děti se učí základy míčových her, protahují se, běhají. Pokud nám nevychází počasí, trénujeme ve školce chůzi po kladině, udržení rovnováhy, motoriku a další.

POVÍDÁLEK

Během pobytu dětí ve školce se staráme os správný vývoj jejich řeči. Do denních aktivit zapojujeme různá artikulační cvičení a říkánky. Pokud však budete chtít, abychom s vaším dítětem pracovali také individuálně, je pro děti připraven kroužek POVÍDÁLEK. Zde tety s dětmi procvičují pusinku dle jejich potřeb. Zároveň se snaží o rozvoj slovní zásoby, oromotoriky a také o rozvoj grafomotoriky.

ANGLIČTINKA

Ve školce se snažíme o to, aby děti měly možnost setkávat se s angličtinou každý den, a to pomocí různých hrátek, písniček, anglického divadýlka. Pokud byste si přáli angličtinu intenzivnější, je možnost přihlásit děti do připravovaného kroužku ANGLIČTINKA.

HUDEBNINKY

Písničky jsou radost a radost jsou písničky. Chceme, aby vaše děti byly radostné a veselé. Proto během dne také zpíváme a tancujeme. Děti budou vytleskávat rytmus a možná složíme také kapelu! Současně velmi úzce spolupracujeme se ZŠ Krásného, s rozšířenou výukou hudební výchovy. Děti z Meteorky tedy často navštěvují Krásného, kde si mohou vyzkoušet mnoho hudebních nástrojů, či zazpívat s doopravdickým orchestrem.

TVOŘÍLEK

Každý den je pro děti ve školce připraveno nějaké tvořeníčko. Ať už tématické, či zaměřené například na jemnou motoriku. Vyrábíme z nejrůznějších materiálů, barvíme, kreslíme, sázíme, válíme, ale třeba i pečeme 🙂

  • © 2017 Všechna práva vyhrazena
    Dětská skupina Meteorka Brno

  • Web spravuje Spraveno.cz
    Servis PC Brno