Logopedie

Logopedie ve školce je rozdělena na dvě části, a to skupinovou a individuální.

Skupinová logopedie probíhá minimálně dvakrát týdne se všemi dětmi v rámci společného kroužku. Zde se zaměřujeme především na rozvoj slovní zásoby, porozumění, oromotoriku, zrakovou i sluchovou diferenciaci.

Individuální logopedii navštěvují děti, jejichž rodiče o ni mají zájem. Ve školce je bezplatná. Je zacílená na individuální potřeby dítěte, a to už od těch nejmenších. Právě u nich se zaměřujeme především na slovní zásobu, tedy lexikálně – sémantickou rovinu. Podporujeme přirozený rozvoj řeči. U starších dětí se pak soustředíme také na výslovnost, tedy stránku foneticko – fonologickou.. Rozvíjíme i senzomotoriku, hrubou a jemnou motoriku i celkový verbální rozvoj dítěte. Věnujeme se také nápravám NKS (narušené komunikační schopnosti), vadám řeči. Hlavním cílem je správná funkční řeč u všech dětí.

Logopedie je zajišťována speciálním pedagogem v oboru logopedie-surdopedie.

Pro více informací kontaktujte tetu Alici: 723877273

  • © 2017 All rights reserved
    Children group Meteorka Brno

  • Manages the web Spraveno.cz
    Servis PC Brno