Rodičovský příspěvek versus sleva na dani

Často se nás ptáte, jestli zapsáním dítěte do dětské skupiny získáte nárok na příspěvky nebo jej naopak neztratíte. Níže Vám přinášíme odpovědi.

Rodičovský příspěvek náleží, jestliže: dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let: Odkaz.

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení můžete využít na školkovné (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu) za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Ročně lze v rámci ročního zúčtování daně (ať již to provede zaměstnavatel, nebo si podáte daňové přiznání) uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Maximálně ve výši minimální mzdy určené nařízením vlády pro příslušný rok – pro rok 2017 je to 11.000,- Kč, pro rok 2018 je to 12.200,- Kč). Tuto slevu lze uplatnit na základě potvrzení, které vydá školka pro účely slevy na dani. Na potvrzení je uvedeno, kolik bylo rodiči (slevu může uplatnit jeden z nich) uhrazeno za umístění dítěte ve školce. Stravné není součástí uplatňované slevy. Odkaz.

Co to prakticky znamená? Většina nejmenších dětí nenavštěvuje naši školku každodenně =>

  • limit 46 hodin/ měsíc není překročen a maminky tak nepřichází o rodičovský příspěvek,
  • prvních několik měsíců nepředstavuje pro rodiče díky uplatnění slevy na dani finanční zátěž.

Rádi vám s finančními aspekty poradíme.

  • © 2017 Všechna práva vyhrazena
    Dětská skupina Meteorka Brno

  • Web spravuje Spraveno.cz
    Servis PC Brno